wystawaTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprosiło przasnyszan do biblioteki na wystawę pt. "Niezłomni Niezapomniani. Antykomunistyczne podziemie zbrojne w powiecie przasnyskim (1945 - 1951)", połączoną z prelekcją, którą wygłosił Jan Chmielewski.Wystawa składała się z dziesięciu plansz, na których zaprezentowano sylwetki oraz losy żołnierzy podziemia (m.in. Czesława Czaplickiego vel Chodkowskiego, Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. "Jeż", członków oddziału Edmunda Dobrzyńskiego ps. "Orzyc"). Bardzo aktywne w walce z systemem komunistycznym były Narodowe Siły Zbrojne. Jedną z najbardziej brawurowych akcji przeprowadzonych przez NSZ na terenie Północnego Mazowsza było odbicie 42 więźniów z aresztu UB w Krasnosielcu, w nocy z 1 na 2 maja 1945 roku. Akcją dowodził porucznik Roman Dziemieszkiewicz "Pogoda". Ostatnim  Oddziałem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), działającym na terenie powiatu przasnyskiego do października 1951r., dowodził Stanisław Kakowski "Kaźmierczuk".

Autorem scenariusza wystawy jest Piotr Kaszubowski. 

 

Zadanie publiczne jest

współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.

                                                                                                                         PrzasnyszBiblioteka