spotkanie radyPaździernikowe posiedzenie Społecznej Rady Bibliotecznej poświęcone było przygotowaniu rekomendacji Rady do przygotowywanej nowej Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2020-24.

Członkowie Rady omówili obecny sposób działania instytucji. Podczas dyskusji wykazali jej mocne strony oraz obszary, na które należy zwrócić większą uwagę niż dotychczas. Cenne dla przyszłej pracy okazały się też przykłady działań, które członkowie Rady przedstawili jako swoje propozycje do Strategii.

Wnioski z dyskusji zostaną zamieszczone w dokumencie, który w najbliższym czasie przedłożymy Radzie Miejskiej w formie projektu uchwały.

Czwartkowe spotkanie było też okazją do omówienia najważniejszych działań i wydarzeń z ostatniego okresu. Bardzo miłym akcentem były gratulacje od Rady dla całego zespołu w związku z nagrodami przyznanymi w ostatnim czasie Bibliotece: wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury oraz Lider Zmian 2019.