1“7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności” to program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego 7 instytucji kultury z województwa mazowieckiego przejdzie kompleksowy cykl szkoleniowy dot. dostępności i przeprowadzi samodzielnie audyty architektoniczno-komunikacyjno-programowe w swoich instytucjach przy eksperckim tutoringu i zapewnionych konsultacjach on-line.

 

Działaniom w programie towarzyszyć będzie badanie dostępności instytucji dla odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Do badania wykorzystamy m.in. wyniki audytów oraz wywiady przeprowadzane przez badaczki w trakcie programu. Każda Ambasada Dostępności zrealizuje przy wsparciu Mazowieckiego Instytutu Kultury, krótki film promujący instytucję w pełnej dostępności (napisy, PJM) – informacja ze strony MIK.

Pierwsze spotkanie, inaugurujące kompleksowy cykl szkoleń to 4-godzinny warsztat online pt. “Czym jest dostępność”, który mamy już za sobą.

 W piątek 15 maja uczestniczyliśmy w drugim szkoleniu tym razem już w bibliotece, gdzie skupiliśmy się na działaniach praktycznych były to „warsztaty uwrażliwiające” na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Poznaliśmy przykłady konkretnych rozwiązań.

Bardzo ważnym doświadczeniem było poznanie sposobów ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w obliczu zagrożenia np. pożaru.

Dowiedzieliśmy się jak przygotować wydarzenie kulturalne uwzględniając potrzeby osób słabosłyszących z wykorzystaniem pętli indukcyjnej.

Projekt organizuje Mazowiecki Instytut Kultury we współpracy z Fundacją Polska Bez Barier. Przed nami wspólna podróż i praca na rzecz kultury dostępnej!

Przyszłe Ambasady Dostępności, które biorą udział w projekcie Mazowieckiego Instytutu Kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

CKIO Podkowa Leśna

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

Dom Pracy Twórczej “Bajka”

Wolskie Centrum Kultury

Dom Kultury Świt – Dom Otwarty