Biblioteki powiatu przasnyskiego

W powiecie przasnyskim sieć bibliotek publicznych tworzy:

  • 1 Biblioteka Miejska
  • 1 Biblioteka Miejsko-Gminna
  • 5 Bibliotek Gminnych
  • 10 filii bibliotecznych
  • 1 punkt biblioteczny

Wszystkie placówki są samodzielnymi instytucjami kultury. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zbiory wszystkich bibliotek liczyły 209437 egzemplarzy. W bibliotekach powiatu przasnyskiego zarejestrowano 5300 czytelników aktywnie wypożyczających. W roku sprawozdawczym wszystkie placówki wypożyczyły 77521 książek, 375 zbiorów specjalnych.

PRZASNYSZ

CHORZELE

BOGATE

CZERNICE BOROWE

KRASNE

KRZYNOWŁOGA MAŁA

JEDNOROŻEC