Nowa siedziba biblioteki 07Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury – tak nazwaliśmy nasz projekt, który właśnie wchodzi w fazę realizacji. Inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zadanie polega na stworzeniu właściwej infrastruktury (budynek w historycznym centrum miasta poddany kompleksowej modernizacji) na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia dla ww. biblioteki oraz Muzeum Historycznego w celu udostępnienia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Przasnyszu.

Ważnym jest fakt, iż projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema instytucjami kultury działającymi w mieście, które zobowiązały się wspierać w zakresie rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców naszego Miasta.

Na bazie zmodernizowanej infrastruktury oraz przy wykorzystaniu wyposażenia nabytego w ramach projektu, stworzona zostanie wysokiej jakości oferta kulturalna, udostępniona w znacznie szerszym wymiarze czasowym oraz skierowana do nowych grup odbiorców.

 

Parter o  276,9m2 powierzchni użytkowej podzielimy na strefy aktywności dzieci i młodzieży:

1.         Strefa dla dzieci – miejsce wyjątkowe i przytulne z kącikiem do głośnego czytania, w którym najmłodsi czytelnicy mogą spędzić czas, pozwalając swoim rodzicom czy opiekunom na swobodne korzystanie z oferty biblioteki. Miejsce wyposażone w zabawki edukacyjne, wyzwalające zarówno aktywność ruchową, jak i umysłową. W tej strefie będziemy mogli organizować przedstawienia teatralne dla dzieci.

2.         Biblioteka pod chmurką – plac przy bibliotece przylegający do budynku – miejsce ogrodzone, bezpieczne, gdzie będzie można organizować zajęcia dla dzieci sportowe i rekreacyjne szczególnie podczas „Wakacji i ferii z Biblioteką”

3.         Strefa dla starszych dzieci i młodzieży, w której znajdzie się Kącik naukowy (do odrabiania lekcji), Kącik muzyczny (stanowisko do odsłuchiwania utworów muzycznych), strefa multimedialna (4 stanowiska komputerowe), strefa gier (z konsolą i ekranem)

W strefie młodzieżowej będziemy mogli organizować te aktywności, na które czekają nasi użytkownicy:

•          Klub Audiobooka – jest alternatywą dla młodzieży i dzieci, którzy nie chcą czytać tradycyjnych książek. Główną zaletą tej książki jest praktyczność, rozwijanie wyobraźni, umożliwienie w codziennym zabieganym życiu kontaktu z literaturą. Nasza oferta skierowana jest też do wszystkich osób z dysfunkcją wzroku, dysleksją, problemami z czytaniem tekstów.

•          Klub Podróżnika - W ramach działania Klubu i zachęcenia użytkowników w czytelni będą znajdować się czasopisma, przewodniki podróżnicze. Organizowane będą spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją.

•          Kiosk kariery zawodowej – gry edukacyjne (np. Akropolis) wspomagające w wyborze przyszłego zawodu, spotkania z doradcą zawodowym, lekcje przedsiębiorczości

•          Konkursy fotograficzne i plastyczne, ekspozycje nagrodzonych prac.

•          Kursy e-learningowe j. obcych, pomoc w odrabianiu lekcji

•          Turnieje gier komputerowych i planszowych.

Powierzchnia parteru została pomyślana jako przestrzeń wielofunkcyjna. Księgozbiór dla młodych czytelników umieszczony zostanie na regałach mobilnych. Dzięki temu zyskamy powierzchnię na organizację spotkań autorskich, koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych.

4.         Strefa dla rodziców (33m2) – miejsce, gdzie (przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną) dzieci i ich rodzice będą mogli spotkać się ze specjalistami (logopedą, psychologiem i pedagogiem) i uzyskać informację o wstępnej diagnozie dotyczącej rozwoju ich dzieci. Z doświadczenia wiemy (organizujemy już takie spotkania z logopedą), że cieszą się dużą popularnością. Będzie to miejsce także na spotkania Klubu Rodziców.

Pierwsze piętro o powierzchni 244,95m2 przeznaczymy na potrzeby użytkowników dorosłych i seniorów. W tej strefie znajdzie się:

  • Wypożyczalnia,
  • czytelnia,
  • punkt multimedialny, gdzie będą prowadzone kursy komputerowe dla osób chcących podnieść swoje umiejętności w dziedzinie IT, kursy e-learningowe z różnych dziedzin, znajdzie się też miejsce do pracy z własnym laptopem – wydzielone miejsce, gdzie będzie można korzystając z sieci wi-fi pracować nad projektem, pracą naukową, stanowisko do odsłuchiwania audiobooków i muzyki.

Drugie piętro o powierzchni użytkowej 36m2, które wykorzystamy na spotkania szkoleniowe, spotkania klubu gier planszowych, Dyskusyjnego Klubu Książki, warsztaty dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci.

Budynek będzie całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, dostosowane toalety. Wyposażenie zaś estetyczne, ergonomiczne uwzględniające potrzeby poszczególnych grup wiekowych.

Projekt aranżacji i wystroju wnętrz opracował Maciej Walczyna (Trop Design Sp. z o.o.) na podstawie analizy potrzeb przedstawionej przez Bibliotekę oraz sugestii zebranych podczas warsztatów partycypacyjnych, na których wraz z użytkownikami Biblioteki opracowaliśmy wspólnie wstępną koncepcję zagospodarowania powierzchni nowego lokalu Biblioteki.

24.07.2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Planowane zakończenie projektu: 30.06.2018r.

Całkowita wartość projektu: 3,1 mln

 

logo Fundusze Europejskie