Szanowni Państwo!

W porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu Dyrektor Biblioteki zdecydował o rozszerzeniu działalność Biblioteki przywracając działanie wybranych usług. Nowe zasady będą obowiązywały od poniedziałku 22.06.2020 r.

Użytkownicy będą mogli korzystać:

w oddziale dla dorosłych: z czytelni, wolnego dostępu do zbiorów oraz dwóch stanowisk komputerowych do celów edukacyjnych oraz związanych z załatwianiem spraw codziennych;

w oddziale dla dzieci  i młodzieży: z wolnego dostępu do półek, jednego stanowiska komputerowego do celów edukacyjnych.

 


Przywracamy także usługi ksero (parter biblioteki głównej).  Mieszkańcy Przasnysza będą również mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, których organizację wznawiamy.

Prosimy o zachowanie środków  ostrożności :

- dezynfekcji dłoni przed wejściem

- obowiązku noszenia maseczek

- przy stanowisku bibliotekarskim mogą przebywać max. dwie  osoby

- zachowanie dystansu społecznego

Jednocześnie wprowadzamy obowiązkowe zapisy na każde wydarzenie organizowane przez Bibliotekę. Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia dot. zapoznania się z Regulaminem MBP i zobowiązania do jego przestrzegania. Takie oświadczenie można otrzymać w każdym z oddziałów bądź pobrać ze strony (zakładka Regulaminy). 

 

Regulamin wydarzeń i imprez MBP 

Oświadczenie-COVID19