gala W sali wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w poniedziałek 16 grudnia odbyło się podsumowanie całorocznych projektów biblioteki realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”Partnerstwo dla Książki 2019”. Koncepcja projektów opierała się na pełnym wykorzystaniu możliwości infrastrukturalnych biblioteki szytej na miarę potrzeb naszych czytelników i użytkowników .Wykorzystaliśmy zarówno nowe przestrzenie biblioteki jak i jej nowe wyposażenie.(N.O.W.A. Biblioteka – nasza biblioteka”.) Opierała się też na motywie podróży inspiracją do tego była książka Jerzego Broszkiewicza ”Wielka, większa i największa.”

Przybyli na spotkanie goście mogli zobaczyć  kilka wymiernych  rezultatów projektów m. in. wystawy :”Zostań twarzą biblioteki”, ”Photo Night” ,”Manufaktura książki”, ”Grafika słowa”(wystawy można oglądać w Oddziale dla Dorosłych I piętro). We wszystkich czterdziestu dwóch wydarzeniach w ramach projektów wzięło udział  2448 osób. Koszt realizacji 68 500 w tym :23 000 zł wkład własny biblioteki, 45 500 zł środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była to też okazja do  wręczenia podziękowań wszystkim naszym Partnerom za współpracę, zaangażowanie, i wspieranie nas w każdym przedsięwzięciu :Miastu Przasnysz, Muzeum Historycznemu, Miejskiemu Domowi Kultury, Bibliotece Pedagogicznej, Szkole Podstawowej nr 1, Zespołowi Szkół Powiatowych, Naszej Szkole, Fundacji Scalam, Fundacji Małych Serc, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu, Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Projekty „N.O.W.A. Biblioteka - nasza biblioteka”  i  "Bibliosfera dla trapera"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
.

  logo PrzasnyszBibliotekakultura