1Rozpoczęliśmy warsztaty taneczne "Gdzie te prywatki, gdzie tamten czas". 

5 września w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się pierwsze spotkanie uczestniczek inicjatywy lokalnej. Uczestniczki miały okazję nie tylko poznać historię tańca, jakim jest cha-cha ale również wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Zajęcia prowadziła instruktorka tańca Anna Michalska  - Studniak.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Przasnyszu realizuje projekt pod nazwą „Otwarte. Zapraszamy!”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji  4.1. BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ  Priorytet 4. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury