znak.petla.indukcyjnaZ myślą o naszych czytelnikach zaopatrzyliśmy Bibliotekę w pętle indukcyjne, dzięki którym osoby z dysfunkcją słuchu będą miały możliwość komfortowego korzystania z naszych usług. Urządzenia znajdują się w bibliotece głównej: w oddziale dla dzieci i młodzieży (parter) oraz w oddziale dla dorosłych (I piętro).
 
Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Pozwala to wyeliminować dodatkowe szumy lub problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.
 
 

Projekt „LEMoniadowy MIX” 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.