Nasza biblioteka powstała 12 września w 1946 roku. Mieściła się w małym pomieszczeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Praca w tych warunkach była wyjątkowo trudna, lokal nieogrzewany, ciasny, a czytelnicy podczas wypożyczania stali na korytarzu.

 

 Zaczątkiem księgozbioru biblioteki w Przasnyszu były książki pochodzące z dobrowolnych darów od mieszkańców Przasnysza. Obowiązki kierownika biblioteki powierzono Zofii Komar-Stachowskiej. Od 15 września 1947 roku zmieniło się kierownictwo, przejmuje je Stanisław Jeliński. W 1948 roku kierownikiem zostaje Jadwiga Kotkowska. Rok 1954 można uznać za przełomowy. Połączono Miejską i Powiatową Bibliotekę w jedną placówkę. Kierownicze stanowisko obejmuje Jadwiga Kotkowska. Wraz z ogromnym tempem pracy notowano wzrost czytelnictwa, zainteresowanie książką, wzrost poziomu intelektualnego społeczeństwa. Pani dyrektor dała się poznać jako zdolny organizator, dużo udzielała się społecznie. Piastowała wiele poważnych funkcji w organizacjach społecznych i politycznych. Placówka pod jej kierownictwem osiągała bardzo dobre wyniki w skali byłego województwa mazowieckiego. Za prace zawodową i społeczną - 19 lat w bibliotekarstwie - otrzymała Złoty Krzyż Zasługi w 1964 roku. Odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, za zasługi dla województwa warszawskiego i wiele dyplomów uznania. W 1969 roku Jadwiga Kotkowska odchodzi na zasłużony odpoczynek. Pozostawia po sobie duży dorobek i dobre imię biblioteki. W 1987 r. zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do śmieci mieszkała w Przasnyszu ciesząc się uznaniem i szacunkiem mieszkańców miasta. Zmarła 29 marca 1997 roku przeżywszy 95 lata.

W 1958 roku bibliotece przyznano nowy lokal, który mieścił się w Powiatowym Domu Kultury. Biblioteka cały czas powiększała swoje zbiory. Najwięcej było książek z literatury pięknej dla dorosłych (44%), 21% literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 35% literatury popularnonaukowej. W roku 1958 na zakup zbiorów bibliotecznych wydano 52.003 złote, a w roku następnym - 67.129 złotych. Księgozbiór sukcesywnie wzrastał w wyniku zwiększonych kwot na zakup książek. W okresie 1961-1962 wzrost księgozbioru był szczególnie wysoki ze względu na to, że niektóre gromadzkie rady przekazały pieniądze z funduszu gromadzkiego na zakup książek.

Od 1 lutego 1972 roku zorganizowano Dział Instrukcyjno-Metodyczny, a kierownictwo jego powierzono Zdzisławie Milik. Dział ten przejął szkolenie pracowników bibliotek terenowych na seminariach powiatowych. Organizował narady dla kierowników punktów bibliotecznych oraz prowadził praktyki dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy. Od 1 lutego 1973 roku dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu została Irena Zbrzeska.

Biblioteki przasnyskie pracują nad zjednaniem sobie na stałe szerokich kręgów czytelniczych. Wielokrotnie wzrasta liczba wypożyczeń, zmieniając stopniowo strukturę na rzecz literatury popularnonaukowej. Oprócz gromadzenia, udostępniania i innych prac na rzecz środowiska biblioteki przasnyskie zajmują się szeroko pojętą informacją. Biblioteka publiczna od 1975 roku dała duży wkład w rozwój kultury środowiska przasnyskiego.

W 1992 roku dyrektorem zostaje Anna Gajdzińska. Aktualnie sieć bibliotek publicznych na terenie miasta przedstawia się następująco: Miejska Biblioteka Publiczna - dla dorosłych i młodzieży - ul. Kilińskiego 2, Filia Nr 1 - ogólna - ul. Orlika 27, Filia dla dzieci i młodzieży - ul. Św. Wojciecha 3. Wszystkie placówki znajdują się w nowych lokalach bibliotecznych, a Filia Nr 1 od 2006 roku funkcjonuje w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2006 roku biblioteka główna również zmieniła swoją siedzibę. Mieści się ona w wyremontowanym budynku po Rolniczym Domu Towarowym (tzw. RDT) i zajmuje parter budynku. MBP otrzymała lokale o powierzchni 384,70 m2. Nowe pomieszczenie dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada odpowiednie podjazdy dla wózków inwalidzkich; wszystkie powierzchnie pozbawione są barier architektonicznych.

W strukturze zakupów MBP uwzględnia potrzeby różnych kategorii czytelników. Dla studentów korzystających z MBP kupuje się głównie książki naukowe z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, psychologii, ekologii, historii współczesnej.

Mimo różnorodnej konkurencji przasnyskie biblioteki publiczne starają się pozyskać jak największą liczbę czytelników. Starają się organizować ciekawe formy pracy z dziećmi i młodzieżą.

W 2006 w MBP zainstalowano Internet.

 

W grudniu 2012 roku stanowisko dyrektora biblioteki objęła Małgorzata Sobiesiak. 

 

Nowe czasy – nowe wyzwania.  Model biblioteki ulega zmianie  poprzez podejmowanie nowych funkcji i innowacyjnych działań. Zaczynamy się zmieniać – z typowej „wypożyczalni książek” przekształcamy się w miejsce spotkań, dyskusji, organizatora warsztatów edukacyjnych, koncertów, wydarzeń kulturalnych.

Biblioteka pozyskuje fundusze zewnętrzne na działalność  kulturalną  pisząc projekty  m .in. do  Polsko – Amerykańskiej Fundacji  Wolności, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2016 r. obchodziliśmy jubileusz 70 lecie powstania   naszej biblioteki zaprosiliśmy gości na „Galę Pod Różą”, podczas której wspominaliśmy historię  ale także przedstawiliśmy nasze plany na przyszłość . Dopełnieniem  wydarzenia był recital  piosenki lirycznej Pani Katarzyny Żak.

Rocznica zbiegła się z ostatnim etapem komputeryzacji biblioteki tj. udostępnianiem katalogu biblioteki w Internecie, a także wdrożeniem modułu rezerwowania i zamawiania wskazanych pozycji katalogowych przez Internet  zapoczątkowany przez Filię nr 2 dla Dzieci i Młodzieży.

Od maja 2017 r. wszystkie placówki  Biblioteki  mają elektroniczny system wypożyczania zbiorów przez system biblioteczny MAK+..

Koncepcja zagospodarowania budynku „po starym kinie” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej narodziła się w roku 2014.. Zasoby lokalowe, którymi dysponowaliśmy na parterze Urzędu Miasta  zaczęły być zbyt skromne w porównaniu z naszymi potrzebami, a przede wszystkim z potrzebami naszych czytelników i użytkowników. Stąd pomysł wykorzystania miejsca, które od blisko 100 lat było związane z przasnyską kulturą – zbudowane na początku lat 20-tych XX w. jako Teatr Miejski, przez wiele lat służące przasnyszanom jako kino, od długiego czasu nie mające szczęścia do inwestorów.

Do nowej siedziby Biblioteki w ostatnim tygodniu czerwca 2018 r., przeniesiono cały księgozbiór i wyposażenie biblioteki głównej oraz Filii nr 2 dla dzieci i młodzieży (mieszczącej się do tej pory przy ul. Św. Wojciecha 3) przeniesiono do pięknie wyremontowanego budynku po starym kinie przy ul. J. Dąbrowskiego 3. To właśnie ten budynek uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu z dn. 26 lipca 2018 stał się nową siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Rada Miejska w tym samym dniu podjęła też uchwałę o likwidacji Filii nr 2 i przekształceniu jej w Oddział dla dzieci i młodzieży. Całkowita powierzchnia użytkowa  nowej biblioteki to 580,34 m2 ( w tym parter 383,36m2,I piętro 285,50m2,II piętro 29,79m2).Budynek jest dostosowany do potrzeb osób  z  niepełnosprawnością ruchową, wszystkie powierzchnie pozbawione są barier architektonicznych.

13 września 2018 otworzyliśmy nową siedzibę naszej Biblioteki dla czytelników. Za nami bardzo intensywny czas planowania, projektowania, zdobywania środków, remontowania, urządzania, przeprowadzania.

W Rankingu Bibliotek w 2018 r. ,a także 2019 r. organizowanym przez Instytut Książki i dziennik ”Rzeczpospolita” nasza placówka zajęła I miejsce jako najlepsza instytucja działająca w województwie mazowieckim. "  jest to nagroda dla  bibliotek oraz samorządów za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi, to ważne wydarzenie w branży bibliotekarskiej.