siedzibaBGW ramach projektu Biblioteka otrzymała w 2019 roku 20.650 zł na realizację różnorodnych działań promujących czytelnictwo.