Zakończenie projektu Projekt biblioteki realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”Partnerstwo dla Książki 2018”. Nasza koncepcja działań opierała się na tradycji i historii budynku, do którego w 2018 roku biblioteka przeniosła swoją siedzibę.

Budynek powstał po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, a krzewienie kultury i literatury było jednym z priorytetów ówczesnych czasów. Wówczas w budynku mieścił Teatr Miejski. Po II wojnie światowej teatr zastąpiło kino. Działania projektowe, dla których punktem wyjścia była zawsze książka w jej różnych formatach podzieliśmy na 3 bloki tematyczne: Teatr, Kino, Biblioteka obejmujące łącznie 23 wydarzenia dla różnych grup wiekowych, animujące kulturę i aktywizujące lokalną społeczność. Dzięki owocnej współpracy z naszymi Partnerami zrealizowaliśmy bardzo bogaty program projektu.

We wszystkich dwudziestu trzech wydarzeniach w ramach projektu wzięło udział  1312 osób. Koszt realizacji 54 670 zł w tym :13 870 zł wkład własny biblioteki, 40 800 zł środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.