kultura w sieci"Biblioteka Otwarta na Ludzi i Nowe Emoc(j)e" to realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Biblioteka na jego realizację otrzymała dotacje w kwocie 21 000zł.

W 2020 roku w czasie ograniczonej mobilności i izolacji niemożliwy albo znacznie utrudniony stał się udział naszych czytelników w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych i realizacja tradycyjnej oferty Biblioteki w tym zakresie. W związku z powyższym głównym celem projektu było –niezależnie od okoliczności zewnętrznych - utrzymanie i wzmocnienie relacji z czytelnikami i promocja czytelnictwa oraz udostępnianie informacji. 

 

Podsumowanie działań, które odbyły się w ramach projektu ----->  Podsumowanie projektu Biblioteka on-line

 

logo kultura w sieci