swiatloW ramach projektu Biblioteka otrzymała w 2022 roku 26 000 zł na realizację różnorodnych działań.

 

W ramach zadania zrealizowaliśmy 27 wydarzeń nawiązujących do twórczości Kotkowskiego, jednocześnie popularyzujących czytelnictwo, animujących kulturę i aktywizujących społeczność lokalną oraz wzmacniających kulturotwórczą rolę naszej Biblioteki w środowisku.

Działania biblioteki były podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich to światło, drugi to dźwięk, trzeci to barwy, czwarty zaś kształty. Wydarzenia, jakie zostały zrealizowane były bezpośrednio związane z blokami tematycznymi.

– Wydarzenia zawarte w bloku światło to warsztaty, konkursy naukowe. Blok wydarzeń dźwięki to zaproszenie na koncerty, w części barwy znalazły się spotkania autorskie i warsztaty graficzne, a blok kształty przeznaczony był przede wszystkim na warsztaty plastyczne.