spotkanie spolecznej rady bibliotecznejW czwartkowe popołudnie w czytelni letniej odbyło się pierwsze, po wznowieniu działalności przez Bibliotekę, spotkanie Społecznej Rady Bibliotecznej.

 

Głównym tematem było omówienie najważniejszych działań z ostatniego okresu, kiedy biblioteka funkcjonowała w trybie pracy zdalnej, a nasze działania przenieśliśmy do internetu. Była to okazja do podzielenia się refleksjami dotyczącymi tego czasu, a także do rozmowy na temat warunków znoszenia niektórych obostrzeń i wznowienia realizacji kameralnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Radni pozytywnie odnieśli się do naszych planów na najbliższe miesiące. Zgodziliśmy się z koniecznością stałego monitorowania sytuacji i elastycznego reagowania na aktualne warunki. Największą radością było dla nas samo spotkanie, zobaczenie się w realnym świecie i rozmowa. Ostatnie miesiące sprawiły, że doceniamy zwykłe, małe rzeczy.

Następne spotkanie Radni zaplanowali na koniec sierpnia. Mamy nadzieję, że nic nie pokrzyżuje tych planów.

 

Spotkanie Społecznej Rady Bibliotecznej zostało zrealizowane w ramach programu Kluby Kreatywności w Bibliotekach.

 

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.