bogan.wrzochalskiRok 2023 jest rokiem jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej z radością i dumą włącza się w obchody rocznicowe. Wraz z Liceum Ogólnokształcącym i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej organizuje cykl spotkań z ludźmi nauki, kultury, sztuki, sportu – Absolwentami LO, którzy osiągnęli ponadlokalny sukces.

 

Na kolejne wydarzenie z cyklu "Jestem stąd..." - spotkania z wybitnymi Absolwentami LO zapraszamy już 19 kwietnia (środa) o godz. 17.00.

 Gościem będzie Bogdan Wrzochalski - dyplomata, filozof prawa, publicysta.

Tematem wystąpienia będzie "Legenda kina Światowid".

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biblioteki.

Zapisy pod nr tel.502 087 037.

Liczba miejsc ograniczona

Bogdan Wrzochalski -  absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 z 1969 r. następnie Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu (matura 1973) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom 1977). W latach 1982–1983 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w roku akademickim 1984/1985 przebywał na stypendium DAAD na uniwersytetach w Bonn i w Monachium. Pracował od 1978 r. w MSZ. W latach 1993–1996 był naczelnikiem Wydziału Współpracy Transgranicznej, następnie przebywał w placówkach zagranicznych w Berlinie Zachodnim (1989–1990), Berlinie (1990–1993), Bratysławie (1996–1997) i ponownie w Berlinie 1997–2001).

W 1990 uzyskał tamże stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Za pracę doktorską otrzymał II nagrodę miesięcznika „Państwa i Prawa” w konkursie na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne (1992). Jest członkiem Szwajcarskiego oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, a także uczestnikiem konferencji tych stowarzyszeń.

W latach 2001–2004 był pierwszym radcą w Departamencie Europy MSZ, od 1 lipca 2007 do 25 sierpnia 2008 r. – chargé d’affaires ambasady RP w Bratysławie. W latach 2010–2012 kierował aplikacją dyplomatyczno-konsularną w MSZ, a także prowadził wykłady dla pracowników MSZ  z historii dyplomacji polskiej II RP oraz PRL. W 2004 r. uhonorowany został statuetką Przasnyskiego Koryfeusza]. W 2008 r. otrzymał od Muzeum Kultury Żydowskiej w Bratysławie Medal Rabina Chatama Sofera. Jest członkiem honorowym polsko-słowackiego Euroregionu Tatry (2010).

W latach 2010–2014 wykładał na UKSW w Instytucie Politologii etykę dyplomatyczno-konsularną, etykę polityczną oraz etykę funkcjonariuszy służb państwowych. Od 22 września 2014 do 29 grudnia 2017 r. był zastępcą dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu. Wykładowca akademicki, m.in. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikował m.in. w Miesięczniku Literackim, Więzi, Przeglądzie Zachodnim.