1Za nami ostatnie spotkanie "Tandemu międzypokoleniowego".
Spotkanie prowadziła Martyna Studzińska z Federacji Mazowia - doświadczona trenerka, prowadząca działania międzypokoleniowe oraz aktywizujące seniorów.
Pierwsza częśc spotkania poświęcona była dyskusji, podczas której uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami wyniesionymi ze spotkań. Praca w grupach zaś pozwoliła stwaorzyć listę uwag, która pozwoli na usprawnienie przyszłych warsztatów.
Podczas drugiej części zaś, uczestnicy z zaangażowaniem pakowali przygotowane na wcześniejszych spotkaniach pierniki.

W warsztatach wzięli udział seniorzy - uczestnicy projektu pn. "Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka - osoby 60+" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Towarzyszyli im uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Serdeczne dziękujemy Pani Martynie Studzińskiej za twórczy czas, który pozwolił odkryć potencjał drzemiący w uczestnikach projektu.

 

projekt.mops.2022