1Poniedziałkowe spotkanie uczestników warsztatów pn. "Tandem międzypokoleniowy" poświęcone było wymianie przepisów oraz doświadczeń dotyczących wypiekania pierników.

Ważnym elementem spotkania było ustalenie, który przepis zostanie wykorzystany podczas wspólnego przyrządzania słodkości. Ponadto ustalenia dotyczyły również kwestii dotyczących sposobu prezentacji przyrządzonych pierników.
W warsztatach wzięli udział seniorzy - uczestnicy projektu pn. "Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka - osoby 60+" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Towarzyszyli im uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Moderatorką spotkania była Edyta Kaputyan (Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu).

 

 

projekt.mops.2022