1W literacki wtorek gościem biblioteki był Piotr Kitrasiewicz – pisarz, poeta, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych.

 

Tematem spotkania była najnowsza książka  Piotra Kitrasiewicza ”Filmowcy przedwojennej Warszawy,” , która ukazała się nakładem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

To wspaniała lektura dla miłośników starego kina. Monografia przybliża świat dokonań warszawskiej sztuki filmowej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest przede wszystkim prezentacją sylwetek twórczych  reżyserów z tamtych czasów. Znajdziemy w niej krytyczną ocenę dorobku Michała Waszyńskiego, Mieczysława Krawicza, Juliusza Gardana, Henryka Szaro, Jana Nowiny-Przybylskiego, Ryszarda Ordyńskiego, Leonarda Buczkowskiego czy Józefa Lejtesa.

Świat filmowej Warszawy był  hermetyczny i niewielki to samo dotyczyło aktorów, powtarzały się ich twarze i nazwiska : Jadwiga Smosarska, Helena Grossówna, Franciszek Brodniewicz, Kazimierz Junosza-Stępowski, Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyński i bezsprzecznie wszechobecna Mieczysława Ćwiklińska.

Publikacja zawiera liczne fotografie reżyserów i aktorów, kadry z filmów, foldery oraz programy kinowe, afisze i plakaty.

Piotr Kitrasiewicz opowiadał o szczegółach i po części tajemnych wątkach życia i pracy ówczesnych filmowców i o staraniach, jakie były nieodzowne w czasie gromadzenia materiałów do publikacji.

Recenzja książki napisana przez  filmoznawcę doktora Pawła Jaskulskiego podsumowuje pracę autora: : „Podkreślę niebagatelną wartość poznawczą książki. Autor nie tylko przypomina fabuły, odsłania realizacyjne kulisy (pasjonująca dygresja o pożarze podczas prac montażowych nad filmem Lejtesa Kościuszko pod Racławicami), podaje ceny biletów, pisze o wysokości gaż aktorskich i reżyserskich, zachęca sympatyków X muzy do przypomnienia sobie niektórych filmów. Pisze oczywiście również o tych niedostępnych dziełach, których kształt rekonstruuje na podstawie dobrze dobranych cytatów z dawnych recenzji, czy wreszcie o projektach niezrealizowanych. Autor z każdego omawianego twórcy wydobywa indywidualny rys, dzięki czemu wyposaża czytelnika w dużą wiedzę o polskim kinie przedwojennym”.

Na zakończenie spotkania zgromadzona publiczność  zadawała pytania, wywiązała się ciekawa  dyskusja. Można było także zakupić  książkę z autografem autora.