NPRCZW 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu otrzymała  12452 zł. dofinansowania na zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z budżetu państwa.

Dzięki dofinansowaniu czytelnicy będą mogli korzystać z poszerzonej oferty obejmującej zakup nowości wydawniczych, audiobooków i zdalny dostęp do książek w formacie ebooków.