kultura.bez.barierMiejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu otrzymała grant w wysokości 142.290 zł na przedsięwzięcie „Podróż bez barier” w projekcie „Kultura Bez Barier” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania realizować będziemy w latach 2022-2023. W roku 2022 zaplanowaliśmy szkolenia pracowników Biblioteki z zakresu dostępności oferty instytucji dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także prace związane z niwelowaniem barier w korzystaniu z naszych placówek (prace remontowe i zakup wyposażenia do Filii nr 1 na osiedlu Orlika oraz zakup tablic tyflograficznych, napisów barjlowskich, książek z dużą czcionką do biblioteki głównej). W roku 2023 zaprosimy mieszkańców Przasnysza na cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (warsztaty, spotkania autorskie, koncerty).

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wniosku oraz merytoryczną realizację naszego przedsięwzięcia jest Karolina Śmiecińska – dział administracyjny Biblioteki.