1W siedzibie MBP odbyło się trzecie spotkanie z partnerami w ramach projektu "Otwarte. Zapraszamy!". 

 

W spotkaniu uczestniczyły osoby z instytucji wnioskodawcy tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu (dyrektor placówki, koordynator projektu) oraz min. osoby reprezentujące każdego partnera (Muzeum Historyczne, Miejski Dom Kultury, Bibliotekę Pedagogiczną, Federację ROSA)

 Podczas spotkania omówione zostały wydarzenia realizowane w ramach projektu oraz ewaluacja działań.