119 października w ramach projektu „Kultura bez barier” rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników Biblioteki dotyczących poszerzenia wiedzy dotyczącej potrzeb użytkowników z trudnościami w poruszaniu się i osób z problemami wzroku. Trzy tematyczne warsztaty prowadzić będzie Fundacja Kulawa Warszawa.

 W środę poruszyliśmy tematykę obsługi czytelnika z trudnościami w poruszaniu się i niepełnosprawnością wzroku. Mieliśmy możliwość wejścia w rolę osoby z niepełnosprawnością i doświadczenia różnych niepełnosprawności – korzystania z wózków, kul, białych lasek, opasek na oczy, rękawic symulujących brak chwytu. Podczas wspólnego spaceru po bibliotece zidentyfikowaliśmy bariery architektoniczne występujące w siedzibie biblioteki głównej, a następnie rozmawialiśmy o sposobach ich likwidacji lub niwelowania. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób pomagać osobom z niepełnosprawnościami? Czy wypada kucać przy osobie na wózku? Jak przywitać się z osobą bez rąk? Jak poprowadzić osobę z niepełnosprawnością wzroku? Czy określenie „Głuchy” jest obraźliwe?

 W czwartek uczyliśmy się jak zaprojektować wydarzenia włączające dostępne dla wszystkich. W trakcie szkolenia pracownicy Biblioteki mieli możliwość poznania zasad projektowania imprez i wydarzeń włączających, podczas których żaden z uczestników i żadna z uczestniczek nie będzie wykluczana. Poznaliśmy narzędzia, które będą pomocne w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Ostatnie z tego cyklu szkoleń dotyczyć będzie bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty odbędą się na początku listopada.

Szkolenia pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opracowanie dostępnej informacji, standardów wsparcia oraz asystentury podczas wydarzeń organizowanych w Bibliotece oraz stworzenie dostępnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup.

Dziękujemy Izabeli Sopalskiej-Rybak i Katarzynie Cimoch z Fundacji Kulawa Warszawa za usystematyzowanie naszej dotychczasowej wiedzy i wyposażenie nas w wiele nowych wiadomości i umiejętności.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu realizuje przedsięwzięcie grantowe

"Podróż bez barier" finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”