Start II kadencji Społecznej Rady Bibliotecznej zdjęcie 1Nasza Społeczna Rada Biblioteczna kontynuuje pracę. 03. grudnia uroczyście rozpoczęliśmy II kadencję jej działania.

W I sesji II kadencji Rady uczestniczył Łukasz Chrostowski - burmistrz Przasnysza.

 

 

Obrady otworzyła Pani Wanda Zagroba - sekretarz Rady. Pan Łukasz Chrostowski wyraził uznanie dla osób, które swój wolny czas wykorzystują na działalność społeczną. Podkreślił także znaczenie Rady jako platformy współpracy między instytucjami kultury działającymi w naszym mieście. Dyrektor Biblioteki Małgorzata Sobiesiak dziękując za przyjęcie zaproszenia na kolejne 2 lata współpracy z naszą instytucją, przedstawiła zarys planu pracy na II kadencję Rady.

 

Burmistrz Miasta i Dyrektor Biblioteki wręczyli nominacje na członków i członkinie Rady. Następnie Rada zatwierdziła Regulamin Rady oraz wybrała spośród siebie przewodniczącą i wiceprzewodniczącą. Przewodniczącą Rady II kadencji została Pani Justyna Dęby, a wiceprzewodniczącą Pani Małgorzata Szczepkowska. Gratulujemy!

Był też czas na rozmowy i przedstawienie propozycji działań na najbliższy czas. Następne - robocze już spotkanie Rady odbędzie się w styczniu i poświęcone będzie wypracowaniu opinii i wniosków do Planu Działalności Biblioteki na 2020 rok oraz zapoznaniu się ze Strategią Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej na lata 2020-2024 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w dniu 26.11.2019r. Społeczna Rada Biblioteczna pracowała nad tym dokumentem, wnosząc swoje propozycje, jeszcze podczas I kadencji.

Życzymy naszym Radnym, ale także sobie - owocnej współpracy, kreatywnych pomysłów, satysfakcji z działań!

Skład  Społecznej Rady Bibliotecznej II kadencji:

 1. Agnieszka Brykner
 2. Karolina Burdach
 3. Joanna Ciesielska-Lipka
 4. Jan Chmielewski
 5. Justyna Dęby (przewodnicząca)
 6. Urszula Kornalewska
 7. Magdalena Król
 8. Jolanta Romanik
 9. Elżbieta Sobierajska
 10. Małgorzata Statkiewicz
 11. Małgorzata Szczepkowska (wiceprzwodnicząca)
 12. Jakub Tyrka
 13. Anna Wiechowska-Grzeszczuk
 14. Ewa Żbikowska
Społeczna Rada Biblioteczna powstała w naszej instytucji w roku 2017 w wyniku pionierskiego projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Skład Rady ustala Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z zespołem pracowników.  Rada ma charakter doradczy, rzeczniczy, opiniuje też plany pracy Biblioteki. Członkinie i członkowie Rady mogą zgłaszać swoje propozycje do planów pracy Biblioteki, mogą też włączać się w ich realizację.