Podsumowanie I Kadencji Społecznej Rady Bibliotecznej zdjęcie 4Dwa lata temu - ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - zakładaliśmy w naszej instytucji Biblioteczną Radę Społeczną. Był to innowacyjny i pionierski projekt.

 

Tylko w pięciu bibliotekach w Polsce takie ciała doradcze powstały. 
26 listopada 2019r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się ostatnie spotkanie, podsumowujące I kadencję naszej Rady.

 

 

 Sekretarz Rady Pani Wanda Zagroba w krótkiej prezentacji podsumowała dwuletni okres pracy Rady Bibliotecznej. Przypomnieliśmy działania, które w Bibliotece zrealizowaliśmy dzięki wsparciu i inicjatywie członków Rady:

- Kawiarenka językowa: comiesięczne spotkania, dzięki którym ich uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Kawiarenka dała nam impuls do aplikowania do Programu Europejski Korpus Solidarności. We współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu w Pułtusku złożyliśmy do Agencji Narodowej Programu wniosek o Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Tym samym mamy status instytucji goszczącej wolontariuszy z innych krajów europejskich. W przyszłym roku tacy wolontariusze pojawią się w naszej Bibliotece i będą nas wspierać w realizacji naszych działań;

- członkowie Rady współorganizowali biblioteczne wydarzenia: rajdy rowerowe, wycieczki, festyny, warsztaty dla dzieci i młodzieży ("Biblioteka dla smyka", "Poranek z Biblioteką", Wakacje z Biblioteką", "Ferie z Biblioteką", "Zobacz jak widzę" - zajęcia dla młodzieży o tym jak pomagać osobom z niepełnosprawnością wzroku), happening "PrzeprowadźMY bibliotekę", warsztaty rękodzieła (bożonarodzeniowe, wielkanocne);

- podczas spotkań Rady przedstawiane były wnioski do rocznych planów pracy Biblioteki oraz do Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2020-2024 - dzięki czemu dokumenty te mają szerszy wymiar społeczny;

- Rada to też platforma wymiany pomysłów i inspiracji dla wszystkich instytucji kultury działających w mieście - jej członkami są także dyrektorzy Muzeum Historycznego i Miejskiego Domu Kultury.

Spotkanie było okazją do podziękowania radnym za 2 lata współpracy z Biblioteką.  Nasza Rada jest inspiracją i wzorem dla powstających kolejnych Rad przy bibliotekach w całej Polsce. Życzymy im powodzenia i służymy dobrą radą :)

Dyrektor Biblioteki powoła członków Społecznej Rady Bibliotecznej  II kadencji już 03. grudnia 2019r.

Skład Społecznej Rady Bibliotecznej I kadencji działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu:

 1. Agnieszka Brykner
 2. Joanna Ciesielska-Lipka
 3. Jan Chmielewski
 4. Justyna Dęby (wiceprzewodnicząca)
 5. Iwona Domańska
 6. Krzysztof Gadomski
 7. Grzegorz Kacprzak
 8. Urszula Kornalewska
 9. Elżbieta Sobierajska
 10. Małgorzata Statkiewicz
 11. Małgorzata Szczepkowska
 12. Jakub Tyrka
 13. Daria Urban
 14. Ewa Żbikowska (przewodnicząca)