Spotkanie Społecznej Rady Bibliotecznej zdjęcie 1We wtorek 26.03.2019 na swoim pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkała się Społeczna Rada Biblioteczna. Członkowie Rady zapoznali się z planami Biblioteki związanymi z realizacją dwóch projektów, które uzyskały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Partnerstwo dla książki 2019": "N.O.W.A. Biblioteka - nasza biblioteka" oraz "Bibliosfera dla trapera".

 

Małgorzata Sobiesiak - dyrektor Biblioteki przedstawiła harmonogram, zakres działań w obu projektach. Podkreśliła też znaczenie partnerów, którzy będą wspierać Bibliotekę w ich realizacji: Miejski Dom Kultury, Muzeum Historyczne, szkoły, organizacja pozarządowe.

Podczas dyskusji członkowie Rady docenili dotychczasowe dokonania Biblioteki - zarówno w kształtowaniu oferty kulturalno-edukacyjnej, jak i skuteczności w zdobywaniu środków zewnętrznych na ich realizację. Zwrócili się także z propozycją intensyfikacji działań związanych z promocją Filii nr 1 mieszczącej się na osiedlu Orlika oraz poprawą infrastruktury tej placówki. Podkreślili też znaczenie tego miejsca dla mieszkańców osiedla Orlika - szczególnie seniorów.

Dyrektor Biblioteki zapewniła, że powstanie program działań, które w perspektywie czasu - w porozumieniu z Organizatorem Biblioteki (Burmistrzem i Radą Miejską) oraz Spółdzielnią Mieszkaniową, właścicielem lokalu - stworzą szansę na poprawę warunków funkcjonowania Filii nr 1. Środki na realizację tych planów Biblioteka może pozyskać z programów dedykowanych bibliotekom, np. "Infrastruktura bibliotek 2016-2020".

Spotkanie prowadziła przewodnicząca Społecznej Rady Bibliotecznej - Ewa Żbikowska.