Ikona Facebooka Ikona gadu-gadu


”Niezbędna dla człowieka jest nasza Miejska Biblioteka” Zuzanna Grzeszczuk

PostHeaderIcon Regulamin Punktu Informacji Multimedialnej

Regulamin Punktu Informacji Multimedialnej (PIM)

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu

 1. Z punktu Informacji Multimedialnej (zwanego dalej PIM ) mogą korzystać nauczyciele, wychowawcy, pracownicy placówek Oświatowo-wychowawczych oraz uczniowie, studenci i inni czytelnicy poszukujący informacji w celach edukacyjnych.
 2. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie Czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania z PIM.
 3. Użytkownik PIM ma prawo do:
  • bezpłatnego korzystania z Internetu,
  • pracy z oprogramowaniem zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,
  • zapisywania danych na nośnikach elektronicznych przez opiekuna Punktu.
 4. Stanowiska komputerowe zainstalowane w PIM służą do poszukiwań w sieci Internet materiałów do nauki, studiów, pracy dydaktycznej i prac naukowo – badawczych, jak również do samodzielnego redagowania prac na zainstalowanym oprogramowaniu. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. w celach edukacyjnych.
 5. W PIM należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście lub telefonicznie na określony dzień i godzinę.
 7. Stanowisko komputerowe może być użytkowane przez jedną osobę nie dłużej niż 1 godzinę. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera.
 8. Opiekun Punktu ma prawo nadzorować pracę użytkownika i decydować o czasie korzystania z komputera.
 9. Korzystanie z urządzeń drukujących i skanujących zainstalowanych na stanowiskach komputerowych jest odpłatne wg. cennika MBP i wymaga zgody opiekuna Punktu.
 10. Opiekun Punktu ma prawo sprawdzić nośniki własne czytelników (CD-R, DVD, pendrive) programem antywirusowym.
 11. Wszelkie dokumenty i pliki należy zapisywać wyłącznie na dysku przeznaczonym dla czytelników. Dysk ten jest opróżniany ostatniego dnia każdego miesiąca. Należy pamiętać o archiwizacji swoich dokumentów na nośnikach wymiennych.
 12. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić opiekunowi Punktu.
 13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 14. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 15. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu pracownik PIM ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika, a w drastycznych przypadkach łamania regulaminu nastąpi zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez opiekuna Punktu.
 16. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności  niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Zabrania się:

 1. Korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów, programowania i danych.
 2. Komputery w PIM nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.). Nie można wykorzystywać do prowadzenia chat-room i gier on-line.
 3. Instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz jak również dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 4. Ściągania plików na dysk lokalny (patrz punkt 11).
 5. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (podłączenia i odłączenie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostki centralnej).
 6. Samowolnego używania w pracowni własnych CD-ROM-ów. Użycie CD-ROM-ów możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody opiekuna punktu.
 7. W Punkcie obowiązuje zakaz spożywania posiłków, napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: Wtorek
22 Maja 2018
Dzień Praw Zwierząt
Imieniny obchodzą
Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława,
Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

Do końca roku zostało 224 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Polecamy też:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama