Ikona Facebooka Ikona gadu-gadu


”Tu nauczysz się, pobawisz, tu jest miejsce dla twych marzeń” Irena Wiechowska

PostHeaderIcon Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu

§1

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać aktualny dowód osobisty lub legitymację szkolną z adresem zameldowania,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 4. Pkt 3 a, b §1 Regulaminu, nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych, a podawane przy zapisach dane wykorzystywane będą do celów statutowych Biblioteki.
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 8. Czytelnik przychodząc do Wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w szatni (holu, na wieszaku wypożyczalni).
 9. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 10. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych i zachowujących się wulgarnie nie obsługuje się.

§2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Przasnysza lub Powiatu Przasnyskiego,
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości ksiązki).
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnuje z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrane kaucja jest wpłacona na dochody budżetu Biblioteki.
 4. Wysokość kaucji wyznacza dyrektor Biblioteki i jest ona uzależniona od średniej ceny książki w danym roku kalendarzowym.

§3

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 1 i 2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższy bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza książkę w miarę możliwości z innych bibliotek.
 6. Z księgozbioru podręcznego Wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.

§4

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

§6

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3 pkt. 1 i 2 Biblioteka pobiera opłaty.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, jest zobowiązany do zapłaty kary.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7

 1. Wysokość opłat z tytułu kaucji, kar za zagubienie lub zniszczenie książek oraz kar za ich przetrzymywanie określone w Regulaminie ustalone są w Aneksie do niniejszego Regulaminu.

§8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadków na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.
 
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: Wtorek
22 Maja 2018
Dzień Praw Zwierząt
Imieniny obchodzą
Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława,
Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

Do końca roku zostało 224 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Polecamy też:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama